TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Sosyoloji Divanı'nın 3. Sayısı
 İlk iki sayısında “Taşra” ve “Komşuluk” meselelerini kendince okuyan Sosyoloji Divanı, yeni sayısında “Toplumsal Tipler” bahsini işliyor.

Toplumsal hayatın olmazsa olmazı olan insanı, insanlık durumlarını, insan figürlerini, insan tepkilerini kendinde toplayan toplumsal tipler, bir toplumu tanımanın en kestirme yollarından biridir. Toplumsal tipler, bir toplumun somut ve görünür eylemliliğini temsil etmektedir. Toplumun hissiyatı, işleri, bakışı, tavrı, duruşu, siyaseti, inancı, kültürü toplumun bütün alanlarına yayılan tipler tarafından gözler önüne serilmektedir. Tipler, bir toplumun eli-ayağı, gözü ve kulağıdır. Toplum onlarla görür, onlarla eyler, onlarla bakar. Her toplumun, her kültür ve inanç ortamının adeta var oluş tarzıdır. Hayat insanla kaim. Hayat insanlar, tipler, tarzlar, farklılıklar, haller üretmekte pek mahir. Sosyoloji, bu maharetli ve ilham verici kaynaklara varma durumunda; hayat ve insan gerçeğini hecelemek ödevinde. Toplum bilimi ancak insana dokunarak, insana bakarak, insanı hissederek gerçek kimliğini bulabilir; yoksa insana üstten bakan, insanı görmeyen bir sosyoloji kendini inkardan başka bir şey yapamaz. İşbu gerçeği bir kez daha zikretmek için Sosyoloji Divanı toplumsal tipleri yazmaktadır.

Toplumsal Tipler dosyası hayatın farklı boyutlarından sınırlı sayıda temsillerle oluşmakta. Takdir edilmeli ki, engin bir dünyanın engin bir toplumsal tip haritası bulunmaktadır. Dosya birkaç örnek üzerinden sözünü ve derdini duyurmaktadır. M. Ali Aydemir, toplumsal tiplerin genel evrenini sosyolojik teori ile buluşturmaktadır. Levent Ünsaldı, sosyolojide epistemolojik tartışmalar bağlamında yeni bir figüre, ıskalanan bir tipe yani çakal tipine odaklanmaktadır. Ayşe Canatan, ihtiyar bakışını içeren bir eski toprak yazısı kaleme almakta ve eski toprak’ın sosyal ilişkilerdeki önemini irdelemektedir. Kadir Canatan, toplumsal hayatın önemli bir gerçeği olan göçün doğurduğu bir tipi, gurbetçiyi yazmaktadır. Sıla kadar gurbetin de insanın var oluş zeminindeki önemini dile getirmektedir. Kendisi de iyi bir şair olan Kenan Çağan, şair portresini yeni zamanlar ortamında çizmekte ve onun bir çelişki adamı olduğunu söylemektedir. Erhan Tecim, bir hasta ve hastalık tipolojisi çıkarmayı denemekte ve hastanın nasıl bir ilişki biçimine dahil olduğunu araştırmaktadır. Ferhat Tekin aşiret reisinin aşiret örgütlenmesindeki rolü ve işlevi, aşiret mensuplarıyla kurduğu ilişki biçimleri, modernleşme ve şehirleşme sürecindeki dönüşümü, rol ve statüsünü nasıl sürdürdüğü meselesini incelemektedir. M. Emin Babacan ile Ö. Miraç Yaman, ortak makalelerinde medya ortamında gerçekleşen yeni delikanlılık kültürünü araştırmaktadırlar.

Bu sayının sohbet köşesinde Prof. Dr. Beylü Dikeçligil hocayı konuk ediyoruz. Beylü Dikeçligil, yetkin ve verimli söyleşisinde sosyolojinin mühim konularını teori ve uygulama ekseninde konuşurken, sosyoloji talebesine önemli ipuçları sunmaktadır.

Kenar Kayıt bölümünde iki makale yer almaktadır. Zeki Saka, bir edebiyat sosyolojisi çalışması sunmaktadır. Mahrem Macera romanını enine boyuna analiz eden Saka, bir edebiyat metninin değişik şekillerde okunabileceğini göstermektedir. Ayşe Yıldız, Ömür Dediğin adlı programdaki ihtiyarlardan hareketle yaşlının dünyaya, hayata, ölüme, çoluk-çocuğa ve varlığa bakışını yaşlıların sözlerine dayanarak anlatmayı seçmektedir.

Hayat Sahnesi bölümü, hayatın dehlizlerinde ve vitrinlerinde yürümeyi sürdürmektedir. Seyfettin Kurt, bir çarşı portresi ile çarşının mekânsal ve toplumsal izdüşümlerini araştırmaktadır. Fatih Uslu, geleneksel sporlarımızdan güreşin toplumsal, kültürel ve sembolik önemini irdelediği yazısında, ayrıca bir pehlivan örneğinde pehlivanlık halini dile getirmektedir. Betül Ok, toplumun öncüsü diyebileceğimiz ihtiyar tipini; Hanife Özyer ise gene toplumsal hayatın mühim bir mecrası olan Elalem meselesini analiz etmektedir.

Sosyoloji ve ilgili alanlardaki yeni yayınların değerlendirildiği Kitaplık, okumayı ve okunanlar üzerine yazmayı teşvik etmektedir.

 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları