TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Editör, Yayın ve Danışma Kurulu

BAŞ EDİTÖR

Prof. Dr. Köksal Alver (İstanbul Üniv.-İstanbul/Türkiye)

 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Ahmet Koyuncu (N. Erbakan Üniv.-Konya/Türkiye)

Doç. Dr. M. Ali Aydemir (Muş Alparslan Üniv.-Türkiye)

Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz (Mardin Artuklu Üniv.-Mardin/Türkiye)

Doç. Dr. Uğur Çağlak (N. Erbakan Üniv.-Konya/Türkiye)

 

TEKNİK EDİTÖR

Doç. Dr. Ahmet Gökçen (Samsun Univ.-Samsun/Türkiye)

 

TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çil (Selçuk Üniv.-Konya/Türkiye)

 

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer Sağıroğlu (A. Y. Beyazıt Üniv.-Ankara/Türkiye)

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Cemal Matouq  (Camiatül Belide-Blida/Cezayir)

Prof. Dr. Ertan Özensel (Selçuk Üniv. –Konya/Türkiye)

Prof. Dr. Jose Vicente Tavares dos Santos (Univ. Federal de Rio Grande do Sul-Porto Alegre/Brezilya)

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel (Sakarya Üniv. –Sakarya/Türkiye)

Prof. Dr. Ramazan Yelken (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv.-Ankara Türkiye)

Prof. Dr. Yücel Bulut (İstanbul Üniv. -Türkiye)

Doç. Dr. Andrea Lampis (University of Sao Paulo- Sao Paulo /Brezilya)

Doç. Dr. Ejder Ulutaş (Muş Alparslan Üniv. -Türkiye)

Doç. Dr.  Erhan Tecim (Selçuk Üniv. - Konya/Türkiye)

Doç. Dr.  Ferhat Tekin (N. Erbakan Üniv. - Konya/Türkiye)

Doç. Dr. İslam Can (Selçuk Üniv. - Konya/Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Birekul (N. Erbakan Üniv. - Konya/Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Bedir Sala (Afyon Kocatepe Üniv.-Afyon/Türkiye)

Dr. Ahmad ALI (Abdul Wali Khan Univ.- Hayber-Pahtunhva/Pakistan)

Dr. Asad ULLAH (Univ. Of Agriculture Peshawar- Peshawar/Pakistan)

Dr. Nahom Eyasu (University Of Gondar-Etiyopya)

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdullah Harmancı (N. Erbakan Üniv. - Konya/Türkiye)

Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu (Selçuk Üniv. - Konya/Türkiye)

Prof. Dr. Abdullah Koçak (Selçuk Üniv. - Konya/Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Sarı (Atatürk Üniv. –Erzurum/Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal (Bursa Teknik Üniv. –Bursa/Türkiye)

Prof. Dr. Ali Utku (Atatürk Üniv. -Türkiye)

Prof. Dr. Ali Rıza Abay (Yalova Üniv. –Bursa/Türkiye)

Prof. Dr. Celaleddin Çelik (Erciyes Üniv. –Kayseri/Türkiye)

Prof. Dr. Cemal Matouq  (Camiatül Belide-Blida/Cezayir)

Prof. Dr. Enes Kabakçı (İstanbul Üniv.-İstanbul/ İstanbul/Türkiye)

Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil (İ. Medipol Üniv. - İstanbul/Türkiye)

Prof. Dr. Fahri Çakı (Balıkesir Üniv. –Balıkesir/Türkiye)

Prof. Dr. H. Musa Taşdelen (Sakarya Üniv. - Sakarya/Türkiye)

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bircan (N. Erbakan Üniv. - Konya/Türkiye)

Prof. Dr. Hilmi Uçan (Afyon Kocatepe Üniv. -Türkiye)

 

Prof. Dr. İsmail Hira (Sakarya Üniv. –Sakarya/Türkiye)

Prof. Dr. Jose Vicente Tavares dos Santos (Univ. Federal de Rio Grande do Sul-Brezilya)

Prof. Dr. Kadir Canatan (Sabahattin Zaim Üniv.-İstanbul/Türkiye)

Prof. Dr. Kenan Çağan (Samsun Üniv. -SamsunTürkiye)

Prof. Dr. Korkut Tuna (İstanbul Ticaret Üniv. - İstanbul/Türkiye)

Prof. Dr. Köksal Alver (İstanbul Üniv. - İstanbul/Türkiye)

Prof. Dr. M. Kemal Şan (Sakarya Üniv. - Sakarya/Türkiye)

Prof. Dr. Mahmut Atay (Selçuk Üniv. - Konya/Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Karakaş (A. Kocatepe Ü. –Afyon/Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa Aydın (Karamanoğlu M. Üniv. –Karaman/Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa Orçan (Yıldırım Beyazıt Üniv. –Ankara/Türkiye)

Prof. Dr. M. Hakkı Akın (İstanbul Medeniyet Üniv. - İstanbul/Türkiye)

Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar (Kilis Üniv. –Kilis/Türkiye)

Prof. Dr. Necmettin Doğan (İstanbul Ticaret Üniv. - İstanbul/Türkiye)

Prof. Dr. Ömer Aytaç (Fırat Üniv. –Elazığ/Türkiye)

Prof. Dr. Suvat Parin (Yüzüncü Yıl Üniv. –Van/Türkiye)

Prof. Dr. Tevfik Erdem (H. Bayram Veli Üniv-Ankara/Türkiye)

Prof. Dr. Zülküf Kara (Mardin Artuklu Üniv. –Mardin/Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet A. Koyuncu (A. Kocatepe Ü. –Afyon/Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet Gökçen (Muş Alparslan Üniv. –Muş/Türkiye)

Doç. Dr. Andrea Lampis (University of Sao Paulo- Sao Paulo Brezilya)

Doç. Dr. Faruk Karaarslan (N. Erbakan Üniv. - Konya/Türkiye)

Doç. Dr. Gökhan Bozbaş (N. Erbakan Üniv. - Konya/Türkiye)

Doç. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Medeniyet Üniv. - İstanbul/Türkiye)

Doç. Dr. Mahmut Kaya (Harran Üniv. –Şanlıurfa/Türkiye)

Doç. Dr. Muammer Ulutürk (N. Erbakan Üniv. - Konya/Türkiye)

Doç. Dr. Murat Şentürk (İstanbul Üniv. - İstanbul/Türkiye)

Doç. Dr. Mustafa Günerigök (Sakarya Üniv. - Sakarya/Türkiye)

Doç. Dr. Müşerref Yardım (N. Erbakan Üniv. - Konya/Türkiye)

Doç. Dr.  Ö. Miraç Yaman (İstanbul Üniv. - İstanbul/Türkiye)

Doç. Dr. Reşat Açıkgöz (Selçuk Üniv. - Konya/Türkiye)

Dr. Ahmad ALI (Abdul Wali Khan Univ.- Hayber-Pahtunhva/Pakistan)

Dr. Asad ULLAH (Univ. Of Agriculture Peshawar- Peshawar/Pakistan)

 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Nacak (Selçuk Üniv. - Konya/Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uğraş (Karamanoğlu M.Üniv. –Karaman/Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi M. Derviş Dereli (Erciyes Üniv. –Kayseri/Türkiye)

Dr. Nahom Eyasu (University Of Gondar-Etiyopya)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Özkul (Uludağ Üniv. –Bursa/Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Ö. Aykaç (Karamanoğlu M. Ü. –Karaman/Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Selim Somuncu (Adıyaman Üniv.-Adıyaman/Türkiye)

Dr. Öğr. Gör. Seyfettin Kurt (KTO Karatay Üniv. - Konya/Türkiye)

 
 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları