TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Editör, Yayın ve Danışma Kurulu

BAŞ EDİTÖR

Prof. Dr. Köksal Alver (İstanbul Üniv.)

 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Doç. Dr. Ahmet Koyuncu (N. Erbakan Üniv.)

Doç. Dr. M. Ali Aydemir (Muş Alparslan Üniv.)

Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz (Mardin Artuklu Üniv.)

Doç. Dr. Uğur Çağlak (N. Erbakan Üniv.)

 

TEKNİK EDİTÖR

Doç. Dr. Ahmet Gökçen (Muş Alparslan Univ.)

 

TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çil (Selçuk Üniv.)

 

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer Sağıroğlu (Y. Beyazıt Üniv.)

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Cemal Matouq  (Camiatül Belide)

Prof. Dr. Ertan Özensel (Selçuk Üniv.)

Prof. Dr. Jose Vicente Tavares dos Santos (Univ. Federal de Rio Grande do Sul)

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel (Sakarya Üniv.)

Prof. Dr. Ramazan Yelken (Yıldırım Beyazıt Üniv.)

Prof. Dr. Yücel Bulut (İstanbul Üniv.)

Doç. Dr. Andrea Lampis (University of Sao Paulo)

Doç. Dr. Ejder Ulutaş (Muş Alparslan Üniv.)

Doç. Dr.  Erhan Tecim (Selçuk Üniv.)

Doç. Dr.  Ferhat Tekin (N. Erbakan Üniv.)

Doç. Dr. İslam Can (Selçuk Üniv.)

Doç. Dr. Mehmet Birekul (N. Erbakan Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi Bedir Sala (Afyon Kocatepe Üniv.)

Dr. Ahmad ALI (Abdul Wali Khan Univ.)

Dr. Asad ULLAH (Univ. Of Agriculture Peshawar)

Dr. Nahom Eyasu (University Of Gondar)

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdullah Harmancı (N. Erbakan Üniv.)

Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu (Selçuk Üniv.)

Prof. Dr. Abdullah Koçak (Selçuk Üniv.)

Prof. Dr. Ahmet Sarı (Atatürk Üniv.)

Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal (Bursa Teknik Üniv.)

Prof. Dr. Ali Utku (Atatürk Üniv.)

Prof. Dr. Ali Rıza Abay (Yalova Üniv.)

Prof. Dr. Celaleddin Çelik (Erciyes Üniv.)

Prof. Dr. Cemal Matouq  (Camiatül Belide)

Prof. Dr. Enes Kabakçı (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil (İ. Medipol Üniv.)

Prof. Dr. Fahri Çakı (Balıkesir Üniv.)

Prof. Dr. H. Musa Taşdelen (Sakarya Üniv.)

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bircan (N. Erbakan Üniv.)

Prof. Dr. Hilmi Uçan (Afyon Kocatepe Üniv.)

Prof. Dr. İsmail Coşkun (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. İsmail Hira (Sakarya Üniv.)

Prof. Dr. Jose Vicente Tavares dos Santos (Univ. Federal de Rio Grande do Sul)

Prof. Dr. Kadir Canatan (Sabahattin Zaim Üniv.)

Prof. Dr. Kenan Çağan (Samsun Üniv.)

Prof. Dr. Korkut Tuna (İstanbul Ticaret Üniv.)

Prof. Dr. Köksal Alver (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. M. Kemal Şan (Sakarya Üniv.)

Prof. Dr. Mahmut Atay (Selçuk Üniv.)

Prof. Dr. Mehmet Karakaş (Afyon Kocatepe Üniv.)

Prof. Dr. Mustafa Aydın (Karamanoğlu M. Üniv.)

Prof. Dr. Mustafa Orçan (Yıldırım Beyazıt Üniv.)

Prof. Dr. M. Hakkı Akın (İstanbul Medeniyet Üniv.)

Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar (Kilis Üniv.)

Prof. Dr. Necmettin Doğan (İstanbul Ticaret Üniv.)

Prof. Dr. Ömer Aytaç (Fırat Üniv.)

Prof. Dr. Suvat Parin (Yüzüncü Yıl Üniv.)

Prof. Dr. Tevfik Erdem (H. Bayram Veli Üniv)

Prof. Dr. Zülküf Kara (Mardin Artuklu Üniv.)

Doç. Dr. Ahmet A. Koyuncu (A. Kocatepe Ü.)

Doç. Dr. Ahmet Gökçen (Muş Alparslan Üniv.)

Doç. Dr. Andrea Lampis (University of Sao Paulo)

Doç. Dr. Faruk Karaarslan (N. Erbakan Üniv.)

Doç. Dr. Gökhan Bozbaş (N. Erbakan Üniv.)

Doç. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Medeniyet Üniv.)

Doç. Dr. Mahmut Kaya (Harran Üniv.)

Doç. Dr. Muammer Ulutürk (N. Erbakan Üniv.)

Doç. Dr. Murat Şentürk (İstanbul Üniv.)

Doç. Dr. Mustafa Günerigök (Sakarya Üniv.)

Doç. Dr. Müşerref Yardım (N. Erbakan Üniv.)

Doç. Dr.  Ö. Miraç Yaman (İstanbul Üniv.)

Doç. Dr. Reşat Açıkgöz (Selçuk Üniv.)

Dr. Ahmad ALI (Abdul Wali Khan Univ.)

Dr. Asad ULLAH (Univ. Of Agriculture Peshawar)

Dr. Öğr. Üyesi Aynur Erdoğan (İstanbul Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Nacak (Selçuk Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uğraş (Karamanoğlu M.Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi M. Derviş Dereli (Erciyes Üniv.)

Dr. Nahom Eyasu (University Of Gondar)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Özkul (Uludağ Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Ö. Aykaç (Karamanoğlu M. Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Selim Somuncu (Adıyaman Üniv.)

Dr. Öğr. Gör. Seyfettin Kurt (KTO Karatay Üniv.)

 

 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları