SATIŞ NOKTALARI
 
TEMSİLCİLİKLER
 
Ana Sayfa | Basında Biz | Yayın ilkeleri | Tüm Sayılar | Duyurular | Künye | Danışma ve Hakem Kurulu | İletişim
 
1. SAYI
2. SAYI
3. SAYI
4. SAYI
5. SAYI
6. SAYI
7. SAYI
8. SAYI
9. SAYI
10. SAYI
11. SAYI
 
 
8. SAYI // Sosyolojik Muhayyile

DİVAN KALEMİ

Muhayyile, sosyolojik düşünme tarihinin en özel alanlarından biridir. Muhakeme, tahkik etme, analiz yapma, yorumlama, anlama uğraşlarıyla yakından ilgili olan muhayyile, gerçeği yeniden kurma, onu kavrama, onun ardındaki ilişkileri ve nedenleri araştırma adımıdır. Bir biçimlendirme, kavrama, bir araya getirme, besteleme, uydurma, uyumlu hale getirme, ilişki kurma, fehmetme, anlama, tasavvur etme gücüdür muhayyile. İnsani ve toplumsal gerçekliğin esasını anlama ve kavramada tahayyülün, hayalin, sezginin, düşünmenin önemine işaret eden muhayyile, bir kavrama noktası olarak dikkat çeker. Bilginin, araştırmanın, verinin, olgunun mahiyetini tahayyül gücü ile anlamlandırmanın gerekliliğine vurgu yapar.

Sosyolojik Muhayyile yahut toplumsal muhayyile, muhayyilenin imkanlarıyla toplumsalı yorumlama becerisi olarak şekillenir. Sosyolojik muhayyile, insanın ilişkide olduğu bütün unsurlara; bireye, topluma, tarihe, geleneğe ve geleceğe bir bütünlük içinde bakmamıza imkan tanır. Sosyolojik muhayyile hayatın, insanı ve toplumsal olanın sosyolojik özünü keşfetme, toplumsal gerçekliği anlama, kavrama ve tahlil etme yeteneği, gücü ve becerisidir. İnsanın yapıp etmeleri, düşünmeleri, ritüelleri, eylemleri, üretimleri üzerine geniş bir perspektifle yaklaşma biçimidir. Öncelikle toplumsal gerçekliğin bütün boyutlarına ve katmanlarına dönük sosyolojik çözümleme/analiz etme biçimi olarak şekillenen toplumsal muhayyile, sosyolojik bilginin elde edilmesi, yorumlanması, bir düşünme performansı olarak yeniden sunulmasını gerektirir. Sosyolojik muhayyile, sosyolojik düşünmenin geniş bir taslak oluşturmasına imkan tanır ve düşünmenin boyutlarını zenginleştirir; hayatı, olanı biteni, olguları, durumları, hadiseleri, hikayeleri, bütünsel ve ilişkisel bir bağlamda ele almanın bir yolu olarak yapılaşır.    

Sosyolojik muhayyile, sosyoloji üzerine düşünme, sosyolojinin ilgilerini, yöntemlerini, bakışını, anlatısını değerlendirme açısıdır. Bir temel bakışı kuşanan muhayyile, sosoylojinin geniş bir kulvarda, geniş okumalara ulaşmasını cesaretlendirmektedir. Bu anlamda yeni bir sosyoloji anlayışı, algısı ve pratiği oluşturma adımı olarak yapılaşmaktadır. Bir sosyoloji taslağı oluşturmanın yollarını belirginleştirmektedir. İnsan ve toplum katmanından herşeyin sosyolojik bir öze sahip olduğunu ifade eden muhayyile, bunun sosyolojisinin nasıl yapılabileceğinin de ince yollarını işaret etmektedir. Muhayyile, bütünsel kavrayışı, ilişkisel okumayı, analitik bakışı, insan ve toplum birlikteliğini, bağlantıların ve bağlamların önemini merkeze alarak kıvrak, esnek, yarayışlı, hissiyatlı, meraklı, hayret eden, duyarlı ve gelişkin bir sosyolojinin gerçekleşmesinin ortamını hazırlamaktadır.    
 
Sosyoloji Divanı, 'Sosyolojik Muhayyile' özel sayısıyla, sosyolojinin ilgilerine, sosyolojinin yönelimlerine, sosyolojinin hayatla buluşma olanaklarına ilişkin öneriler sunmaktadır. Özel sayıda yer alan makaleler, daha bütünlüklü, kuşatıcı, kendi gerçekliklerimize duyarlı, toplumsal sorunların çözümüne odaklı bir sosyolojinin oluşabilmesinin imkanlarını tartışmaktadır.    
Bu sayının söyleşi köşesinin konuğu ülkemizin önde gelen düşünürlerinden ve filozoflarından Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı hoca. Teoman hoca, muhayyile, hafıza, gelenek, tahayyül kavramları çerçevesinde insan eylemini değerlendirmektedir.    

'Sosyolojik Muhayyile' sayısının, sosyoloji çalışmalarında yeni bakışların, yaklaşımların, okumaların oluşmasına katkı sağlaması dileğiyle...    
    
Selam ile... 
DOSYA

Muhayyile: Bilgi, Kanaat, Duygu

Milay KÖKTÜRK

Sembolden İşaretsele Düşüncenin Dönüşümü

Mustafa AYDIN

Sosyolojik Muhayyile

Köksal ALVER

Bilimsel Paradigmaların Oluşumunda ve Dönüşümünde Sosyolojik Bağlam

Beylü DİKEÇLİGİL

Kant ve Yeni-Kantçılık Arasında Simmel'in Toplumsal Tahayyülü

Necmettin DOĞAN

'Sosyolojik Muhayyile' ya da Sosyolojide Muhayyile: Türkiye'de Sosyolojik Muhayyile ve Yeni Bir Sosyolojik Muhayyile İhtiyacı

Levent TAŞ

Postmodern Sosyolojik Muhayyile: Mucizelerin Peşine Düşmek

Mevlüt ÖZBEN

Sosyoloji ve Felsefe: Toplum Düşüncesinde Yaratıcı Bir Açılım İmkanı

Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ

Sosyal Bilim Muhayyilesinde Kör Bir Kuyu: Sağduyu

Ejder ULUTAŞ

Sosyal Araştırma, Müdahale ve Projecilik

Fahri ÇAKI

Türkiye'de Sosyal Araştırmanın Makamı: Larvatus prodeo! ve Sosyal Araştırmalarda Krizi Aşmak İçin Üç Strateji

Özgür ARUN

Klişeleri Aşmak: Sosyolojik Düşüncenin Ezberleri Üzerine

Faruk TURĞUT

Tekniğin Ontolojisi: Kültür-Teknik Meselesini Yeniden Düşünmek

Ahmet Ayhan KOYUNCU

Küçük Şeylerin Vicdanı

Özgür TABUROĞLU

Kayıp Tahayyülün İzinde-Hocaların Tarafı-

Zehni ÖZMEN

Gazete ve Sosyolojik Muhayyile

Alkan ÜSTÜN

Sosyolojinin Pratisyenleri Üzerine Asimetrik Bir Tartışma: Toplumsal Kabul ve Meşruiyet

Ahmet KOYUNCU

Göbeğini Kaşıyan Adamın 'Psikanalizi' II: 'Mazlumluk' ve Sol Muhayyile

Ahmet DEMİRHAN

Sosyolojik Teorinin Tipleri: Alternatif Bir Okuma Denemesi

Mehmet Ali AYDEMİR-Hüseyin ÖZİL

Sosyolojiye Giriş Kitaplarında Sosyolojik Muhayyile Tartışmaları: Anthony Giddens ve Joseph Fichter

Uğur ÇAĞLAK

Kör Bir Bilim Olarak Sosyoloji

Serhat GÜNEY

Sosyolojik Bir Muhayyile Olarak Alan Araştırmaları ve Bir Alan Deneyiminin Bazı Çıkmazları

Ertan ÖZENSEL

Bugün İşler Nasıl?: Bir Diyalogdan Dilencilik Çalışmalarına Uzanan Bir Araştırma Hikayesi

Suvat PARİN

Merkeze İthafen Taşranın Hikayesi

İbrahim NACAK

Küçük Şeyler, Derin Mevzular: Mikro Sosyolojik bir İnceleme Olarak Hediyeleşme

Mehmet BİREKUL

Karşılaştırma Yöntemiyle Gündelik Hayatta Sosyoloji Muhayyile

Bahattin CİZRELİ

SOHBET

Ş. Teoman Duralı ile Söyleşi: Muhayyile, Hafıza ve Toplum Felsefesi

M. Ali AKYURT

 
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Satış Noktaları
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
SATIN AL
Fidan Kitabevi
SATIN AL
Özlem Kitabevi
SATIN AL
Akabe Kitabevi
SATIN AL
Algı Kitapevi Bursa
SATIN AL
Şadirvan Kitabevi Adana
SATIN AL
Atatürk Havalimanı
SATIN AL