TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
SOSYOLOJİ DİVANI KİTAPLIĞI
Kır Sosyolojisi
Ertan Özensel
Çizgi Kitabevi

Sağlık Sosyolojisi
Erhan Tecim
Çizgi Kitabevi

 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları