TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Yazım Kuralları

Sosyoloji Divanı’na gönderilen yazılarda; Türkçe başlık, İngilizce başlık, 100-150 kelime arasında İngilizce ve Türkçe özet ile 3-5 adet anahtar kelime bulunmalıdır. Ana başlığın tamamı, ara başlıkların ise sadece baş harfleri büyük olmalıdır. Makale, Giriş ve Sonuç kısımlarıyla birlikte Kaynakça bölümünü de içermelidir.

Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutundaki kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin dergi sayfa boyutlarının dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17 cm’lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

Bilimsel makaleler, Türkçe-İngilizce özet dahil olmak üzere 4500-7000 kelime arasında olacak şekilde düzenlenmelidir. Kitap değerlendirme yazıları ve Hayat Sahnesi’nde yer alacak denemeler ise 1500-2000 kelime arasında olmalıdır.

Nicel ve Nitel yöntemle yapılmış uygulamalı araştırmalar için Etik Kurul Onayı zorunludur. Onay belgesi ekte yer almalıdır.

Atıf ve Kaynakça, APA 6 (American Psychological Association) kurallarına göre düzenlenmelidir. Atıf ve Kaynakça kuralları için tıklayınız: APA 6 Yazım Kuralları

 

 

 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları