TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Sosyoloji Divanı Dergisi'nin ilk sayısı yayınlandı
 Türkiye'de hatırı sayılır bir geçmişe sahip sosyoloji yayınında yeni bir dergi olan Sosyoloji Divanı, büyük bir birikime yaslanarak toplumsal sorunları, gerçekleri, durumları, ufukları ve sınırları geçmiş ile gelecek arasında durarak tartışma niyetinde. İnsan ve toplum hallerinin dünden bugüne, bugünden yarına değişen, yenilenen, farklılaşan, yeniden kurulan bir özelliğe sahip olduğu bilinciyle bir okuma, kavrama, anlama ve izah etme tavrı geliştirmek amacında olan sosyoloji divanı, insan ve toplumun dahil olduğu, beslendiği, etkilendiği ve etkilediği büyük çerçeveyi anlamlı kabul etmektedir. Kendini bu çerçeveye yerleştirmektedir.
Derginin ilk dosya konusu, taşra. Taşra fragmanları, taşra halleri. Neresi taşra, neresi merkez? Türkiye'nin hayli zamandır tartışa durduğu, kimi çıkışları yakalayıp yeniden yitirdiği bir gerilim ortamı. Merkezin taşraya, taşranın merkeze çapraz bakışları. Merkezlerde ve taşralarda yaşanan bir insan gerçekliği. Merkezin kayıtsızlığı, taşranın unutulmuşluğu ve öfkesi. Yahut rutin hayatları. Pek çok bakış, pek çok değerlendirme zemini. Köksal Alver, Taşra Halleri yazısında taşranın ve merkezin yapı taşlarını ele alıyor. Taşranın hangi bakışların ürünü olduğunu, taşrada nasıl hayatın yaşandığını irdeliyor. Celaleddin Çelik, taşranın değişen dünyasını, nostalji, zaman ve mekân kavramları eşliğinde tartışmaktadır. Ertan Özensel ise taşra tartışmalarında kentin öne çıktığını, oysa kırın kendi içinde derin dönüşümler yaşadığını vurgulayarak kırın yeniden konuşulması gerektiğini hatırlatmaktadır. Mahmut H. Akın, yerlilik ekseninde bir taşra tartışması yapmaktadır. Sınır sosyolojisine emek veren Ferhat Tekin, sınırlardaki merkezleri ve taşraları dikkatlere sunmaktadır. Taşra okumaları için önemli bir kaynak olan şehir ansiklopedileri ise Mehmet Birekul'un kaleminden sunulmaktadır. Vefa Taşdelen ise gene taşra ve özellikle Anadolu kentleri için ilginç bir örnek olan Cumhuriyet caddesi fenomenini irdelemektedir.
Bu sayıda sohbet köşesinde Mustafa Aydın'ı ağırlanıyor.  Aydın'la enine boyuna sosyolojiyi, sosyolojinin işlev ve sorumluluklarını, kendisinin sosyolojideki macerasını, yazma serüvenini ve Konya  konuşuluyor. Kenar Kayıt bölümü, dosya dışını akademik yazıları ihtiva etmektedir. Dosya dışındaki yazıların değerlendirileceği bölümde üç makale yer almaktadır. Ahmet Demirhan, Türk romanının kült örneklerinde Sinekli Bakkal'ı edebiyat kanonu bağlamında çözümlemekte ve yeni okumalara kapı aralamaktadır. Zehni Özmen, toplumsal tipler ve gençlik kümeleri bakımından dikkat çeken Apaçiler'i ele almaktadır. İslam Can ise Milli eğitiminin bir ulus inşasındaki rolüne işaret etmektedir.
Hayat Sahnesi, tıpkı diğer bölümler gibi derginin ana bölümlerinden. Bu bölüm portre yazılarını, toplumsal tip incelemelerini, mekân okumalarını, hayattan kareleri içermektedir. Bu denemeler, akademik bilgi ile edebiyat bilgisinin buluştuğu, güncelin tarihsel ve kuramsal olanla karşılaştığı ve harman olduğu bir mecrada yer almaktadır. Bu sayıda Mustafa Aydın, Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden ve aynı zamanda Konya Selçuk Sosyoloji'nin kurucu bölüm başkanı olan Erol Güngör'ü ele alıyor.  Şahin Torun, Erzurum'un kıymetli entelektüeli ve yazarı Ali Karaavcı'yı bir portre denemesiyle yad etmektedir.  Köksal Alver ile Seyfettin Kurt, farklı mesleklerden iki ustayı anlatmaktadırlar. Biri  çay ustası, bir diğeri ise terzi. Her hayattan akıp gelen nice yankı ve hüzün.
Kitaplık ağırlıklı olarak yeni yayınların değerlendirildiği, sosyoloji okumalarına bir pencere açma niyetiyle hazırlanan bir bölüm. Bu sayıda yakın zamanlarda yayınlanmış sekiz kitap hakkında değerlendirme yazıları yer bulmaktadır.
 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları