TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Yeni bir dergi "Sosyoloji Divanı"
Ä°nsan ve toplum hallerinin dünden bugüne, bugünden yarına deÄŸiÅŸen, yenilenen, farklılaÅŸan, yeniden kurulan bir özelliÄŸe sahip olduÄŸu bilinciyle bir okuma, kavrama, anlama ve izah etme tavrı geliÅŸtirmek amacında olan sosyoloji divanı, insan ve toplumun dahil olduÄŸu, beslendiÄŸi, etkilendiÄŸi ve etkilediÄŸi büyük çerçeveyi anlamlı kabul ederek, kendini bu çerçeveye yerleÅŸtiriyor.
 
Bu sayıda;
 
Elinizdeki sayı, sosyoloji divanı'nın ilk sayısı. Yeni bir baÅŸlangıç, yeni bir deneme. Pek çok güzellik, pek çok eksiklikle bir arada. Yeni olmanın heyecanı, acemiliÄŸi, tedirginliÄŸi ama aynı zamanda gözü pekliÄŸi, inancı ve ümidi yan yana. Böyle bir niyet, böyle bir yola çıkış. Gide gide yetkinleÅŸme arzusu, göre göre saÄŸlamlaÅŸma istenci.
 
Ä°lk dosya konusu, taÅŸra. TaÅŸra fragmanları, taÅŸra halleri. Neresi taÅŸra, neresi merkez? Türkiye'nin hayli zamandır tartışa durduÄŸu, kimi çıkışları yakalayıp yeniden yitirdiÄŸi bir gerilim ortamı. Merkezin taÅŸraya, taÅŸranın merkeze çapraz bakışları. Merkezlerde ve taÅŸralarda yaÅŸanan bir insan gerçekliÄŸi. Merkezin kayıtsızlığı, taÅŸranın unutulmuÅŸluÄŸu ve öfkesi. Yahut rutin hayatları. Pek çok bakış, pek çok deÄŸerlendirme zemini. Köksal Alver, TaÅŸra Halleri yazısında taÅŸranın ve merkezin yapı taÅŸlarını ele alıyor. TaÅŸranın hangi bakışların ürünü olduÄŸunu, taÅŸrada nasıl hayatın yaÅŸandığını irdeliyor. Celaleddin Çelik, taÅŸranın deÄŸiÅŸen dünyasını, nostalji, zaman ve mekân kavramları eÅŸliÄŸinde tartışmaktadır. Ertan Özensel ise taÅŸra tartışmalarında kentin öne çıktığını, oysa kırın kendi içinde derin dönüÅŸümler yaÅŸadığını vurgulayarak kırın yeniden konuÅŸulması gerektiÄŸini hatırlatmaktadır. Mahmut H. Akın, yerlilik ekseninde bir taÅŸra tartışması yapmaktadır. Sınır sosyolojisine emek veren Ferhat Tekin, sınırlardaki merkezleri ve taÅŸraları dikkatlere sunmaktadır. TaÅŸra okumaları için önemli bir kaynak olan ÅŸehir ansiklopedileri ise Mehmet Birekul'un kaleminden sunulmaktadır. Vefa TaÅŸdelen ise gene taÅŸra ve özellikle Anadolu kentleri için ilginç bir örnek olan Cumhuriyet caddesi fenomenini irdelemektedir.
 
Bu sayıda sohbet köÅŸesinde Prof. Dr. Mustafa Aydın'ı ağırlıyor ve enine boyuna sosyolojiyi, sosyolojinin iÅŸlev ve sorumluluklarını, kendisinin sosyolojideki macerasını, yazma serüvenini ve Konya'yı masaya yatırıyor.
 
Kenar Kayıt bölümü, dosya dışını akademik yazıları ihtiva ediyor. Dosya dışındaki yazıların deÄŸerlendirileceÄŸi bölümde üç makale yer alıyor. Ahmet Demirhan, Türk romanının kült örneklerinde Sinekli Bakkal'ı edebiyat kanonu baÄŸlamında çözümlemekte ve yeni okumalara kapı aralıyor. Zehni Özmen, toplumsal tipler ve gençlik kümeleri bakımından dikkat çeken Apaçiler'i ele almış. Ä°slam Can ise Milli eÄŸitiminin bir ulus inÅŸasındaki rolüne iÅŸaret ediyor.
 
Hayat Sahnesi, tıpkı diÄŸer bölümler gibi derginin ana bölümlerinden oluÅŸuyor. Bu bölüm portre yazılarını, toplumsal tip incelemelerini, mekân okumalarını, hayattan kareleri içeriyor. Bu denemeler, akademik bilgi ile edebiyat bilgisinin buluÅŸtuÄŸu, güncelin tarihsel ve kuramsal olanla karşılaÅŸtığı ve harman olduÄŸu bir mecrada yer alıyor. Bu sayıda Mustafa Aydın, Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden ve aynı zamanda Konya Selçuk Sosyoloji'nin kurucu bölüm baÅŸkanı olan Erol Güngör'e dair yazdı. Åžahin Torun, Erzurum'un kıymetli entelektüeli ve yazarı Ali Karaavcı'yı bir portre denemesiyle yad ederken, Köksal Alver ile Seyfettin Kurt, farklı mesleklerden iki ustayı anlatıyorlar. Biri çay ustası, bir diÄŸeri ise terzi. Her hayattan akıp gelen nice yankı ve hüzün.
 
Kitaplık ağırlıklı olarak yeni yayınların deÄŸerlendirildiÄŸi, sosyoloji okumalarına bir pencere açma niyetiyle hazırlanan bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayıda yakın zamanlarda yayınlanmış sekiz kitap hakkında deÄŸerlendirme yazıları yer alıyor.
 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları