TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
Sosyoloji Divanı Dergisi'nin ilk sayısı yayınlandı
 Türkiye'de hatırı sayılır bir geçmiÅŸe sahip sosyoloji yayınında yeni bir dergi olan Sosyoloji Divanı, büyük bir birikime yaslanarak toplumsal sorunları, gerçekleri, durumları, ufukları ve sınırları geçmiÅŸ ile gelecek arasında durarak tartışma niyetinde. Ä°nsan ve toplum hallerinin dünden bugüne, bugünden yarına deÄŸiÅŸen, yenilenen, farklılaÅŸan, yeniden kurulan bir özelliÄŸe sahip olduÄŸu bilinciyle bir okuma, kavrama, anlama ve izah etme tavrı geliÅŸtirmek amacında olan sosyoloji divanı, insan ve toplumun dahil olduÄŸu, beslendiÄŸi, etkilendiÄŸi ve etkilediÄŸi büyük çerçeveyi anlamlı kabul etmektedir. Kendini bu çerçeveye yerleÅŸtirmektedir.
Derginin ilk dosya konusu, taÅŸra. TaÅŸra fragmanları, taÅŸra halleri. Neresi taÅŸra, neresi merkez? Türkiye'nin hayli zamandır tartışa durduÄŸu, kimi çıkışları yakalayıp yeniden yitirdiÄŸi bir gerilim ortamı. Merkezin taÅŸraya, taÅŸranın merkeze çapraz bakışları. Merkezlerde ve taÅŸralarda yaÅŸanan bir insan gerçekliÄŸi. Merkezin kayıtsızlığı, taÅŸranın unutulmuÅŸluÄŸu ve öfkesi. Yahut rutin hayatları. Pek çok bakış, pek çok deÄŸerlendirme zemini. Köksal Alver, TaÅŸra Halleri yazısında taÅŸranın ve merkezin yapı taÅŸlarını ele alıyor. TaÅŸranın hangi bakışların ürünü olduÄŸunu, taÅŸrada nasıl hayatın yaÅŸandığını irdeliyor. Celaleddin Çelik, taÅŸranın deÄŸiÅŸen dünyasını, nostalji, zaman ve mekân kavramları eÅŸliÄŸinde tartışmaktadır. Ertan Özensel ise taÅŸra tartışmalarında kentin öne çıktığını, oysa kırın kendi içinde derin dönüÅŸümler yaÅŸadığını vurgulayarak kırın yeniden konuÅŸulması gerektiÄŸini hatırlatmaktadır. Mahmut H. Akın, yerlilik ekseninde bir taÅŸra tartışması yapmaktadır. Sınır sosyolojisine emek veren Ferhat Tekin, sınırlardaki merkezleri ve taÅŸraları dikkatlere sunmaktadır. TaÅŸra okumaları için önemli bir kaynak olan ÅŸehir ansiklopedileri ise Mehmet Birekul'un kaleminden sunulmaktadır. Vefa TaÅŸdelen ise gene taÅŸra ve özellikle Anadolu kentleri için ilginç bir örnek olan Cumhuriyet caddesi fenomenini irdelemektedir.
Bu sayıda sohbet köÅŸesinde Mustafa Aydın'ı ağırlanıyor.  Aydın'la enine boyuna sosyolojiyi, sosyolojinin iÅŸlev ve sorumluluklarını, kendisinin sosyolojideki macerasını, yazma serüvenini ve Konya  konuÅŸuluyor. Kenar Kayıt bölümü, dosya dışını akademik yazıları ihtiva etmektedir. Dosya dışındaki yazıların deÄŸerlendirileceÄŸi bölümde üç makale yer almaktadır. Ahmet Demirhan, Türk romanının kült örneklerinde Sinekli Bakkal'ı edebiyat kanonu baÄŸlamında çözümlemekte ve yeni okumalara kapı aralamaktadır. Zehni Özmen, toplumsal tipler ve gençlik kümeleri bakımından dikkat çeken Apaçiler'i ele almaktadır. Ä°slam Can ise Milli eÄŸitiminin bir ulus inÅŸasındaki rolüne iÅŸaret etmektedir.
Hayat Sahnesi, tıpkı diÄŸer bölümler gibi derginin ana bölümlerinden. Bu bölüm portre yazılarını, toplumsal tip incelemelerini, mekân okumalarını, hayattan kareleri içermektedir. Bu denemeler, akademik bilgi ile edebiyat bilgisinin buluÅŸtuÄŸu, güncelin tarihsel ve kuramsal olanla karşılaÅŸtığı ve harman olduÄŸu bir mecrada yer almaktadır. Bu sayıda Mustafa Aydın, Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden ve aynı zamanda Konya Selçuk Sosyoloji'nin kurucu bölüm baÅŸkanı olan Erol Güngör'ü ele alıyor.  Åžahin Torun, Erzurum'un kıymetli entelektüeli ve yazarı Ali Karaavcı'yı bir portre denemesiyle yad etmektedir.  Köksal Alver ile Seyfettin Kurt, farklı mesleklerden iki ustayı anlatmaktadırlar. Biri  çay ustası, bir diÄŸeri ise terzi. Her hayattan akıp gelen nice yankı ve hüzün.
Kitaplık ağırlıklı olarak yeni yayınların deÄŸerlendirildiÄŸi, sosyoloji okumalarına bir pencere açma niyetiyle hazırlanan bir bölüm. Bu sayıda yakın zamanlarda yayınlanmış sekiz kitap hakkında deÄŸerlendirme yazıları yer bulmaktadır.
 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları